Afval scheiden op werk

Welkom bij het inschrijfloket voor kosteloze gescheiden inzameling van plastic, drankenkartons en glas. Alle organisaties in Nederland met verpakkingsafval dat lijkt op huishoudelijk verpakkingsafval kunnen zich via dit loket aanmelden voor kosteloze inzameling van gescheiden verpakkingsafval.

Stichting Afvalfonds Verpakkingen zorgt op twee manieren dat het verpakkingsafval wordt gerecycled:

  1. Verpakkingen worden in een gescheiden bak gedaan en apart opgehaald en gerecycled, of;
  2. Door verpakkingen die bij het restafval worden gegooid te scheiden en recyclen na inzameling. Het Afvalfonds organiseert sinds 2023 beide manieren voor het verpakkingsafval dat lijkt op huishoudelijk verpakkingsafval en vrijkomt in o.a. scholen, kantoren en winkels.

Stappenplan

Afval Goed Geregeld is een initiatief van

Het Afvalfonds is namens de bedrijven die de verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van die verpakkingen. De bedrijven financieren dit systeem door een bijdrage per verpakking af te dragen aan het Afvalfonds. 

Afvalfonds verpakkingen

Nedvang registreert, stimuleert en organiseert de inzameling en recycling van al het verpakkingsafval in Nederland. Nedvang zorgt voor de effectieve en efficiënte uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen en draagt daarmee bij aan de circulaire economie. Daarbij letten we op kwaliteit, kwantiteit en rendement.

Nedvang