Afval scheiden op werk

Afval Goed Geregeld zorgt voor kosteloze gescheiden inzameling van plastic, drankenkartons en glas bij bedrijven. Alle organisaties in Nederland met verpakkingsafval dat lijkt op huishoudelijk verpakkingsafval, kunnen zich via dit inschrijfloket aanmelden voor het kosteloos inzamelen van dat afval.

Verpact zorgt op twee manieren dat het verpakkingsafval wordt gerecycled:

  1. Verpakkingen worden in een gescheiden bak gedaan en apart opgehaald en gerecycled, of;
  2. Verpakkingen die bij het restafval worden gegooid, worden gescheiden en gerecycled na inzameling.

 

Verpact organiseert sinds 2023 beide manieren voor het verpakkingsafval dat lijkt op huishoudelijk verpakkingsafval en dat vrijkomt in o.a. scholen, kantoren en winkels.

Stappenplan

Afval Goed Geregeld is een initiatief van

Verpact zorgt er in Nederland voor dat verpakkingen - na gebruik - op een slimme en efficiënte manier worden ingezameld en gerecycled, ook via het statiegeldsysteem. Ook helpen we producenten en consumenten om circulaire keuzes te maken en stimuleren we initiatieven voor hergebruik van verpakkingen. Hiermee geven wij uitvoering aan de wettelijk geregelde producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen.

Verpact