Afval scheiden op werk

Afval Goed Geregeld zorgt voor kosteloze inzameling van gescheiden plastic, drankenkartons en glas bij bedrijven. Alle organisaties in Nederland met verpakkingsafval dat lijkt op huishoudelijk verpakkingsafval, kunnen zich op deze website aanmelden voor het kosteloos inzamelen van dat afval.

Ophalen en recyclen van gescheiden verpakkingsafval: Afval Goed Geregeld

Hoe beter we onze plastic verpakkingen, drankenkartons (PD) en glas scheiden, hoe beter ze gerecycled kunnen worden. Zo krijgen meer verpakkingen een tweede leven als grondstof voor nieuwe producten en verpakkingen.

Stappenplan

Afval Goed Geregeld is een initiatief van

Verpact zorgt er in Nederland voor dat verpakkingen - na gebruik - op een slimme en efficiënte manier worden ingezameld en gerecycled, ook via het statiegeldsysteem. Ook helpen we producenten en consumenten om circulaire keuzes te maken en stimuleren we initiatieven voor hergebruik van verpakkingen. Hiermee geven wij uitvoering aan de wettelijk geregelde producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen.

Verpact