Afvalinzameling voor bedrijven en scholen

Een gescheiden inzamelingssysteem brengt vaak kosten met zich mee. Daarom wordt bij bedrijven en op scholen verpakkingsafval niet altijd gescheiden. Dat is nu veranderd. Via Afval Goed Geregeld kunnen bedrijven en scholen in Nederland zich aanmelden voor het de kosteloze inzameling van plastic verpakkingen, drankkartons en glazen verpakkingsafval. U kunt zich op elk moment aanmelden. 

Alle Nederlandse organisaties met verpakkingsafval dat lijkt op huishoudelijk verpakkingsafval, komen in aanmerking voor deelname aan Afval Goed Geregeld. 

Het gaat hierbij om consumentenverpakkingen van werknemers of leerlingen uit bijvoorbeeld uw (school)kantine. De minimale aangeboden hoeveelheid per lediging is 240 liter* en deze moet van goede kwaliteit zijn. Dat wil zeggen dat het lege plastic verpakkingen en drankenkartons zijn en geen ander afval. Bekijk de richtlijnen op de Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal. 
* Dit is ongeveer gelijk aan 4 vuilniszakken of een minicontainer, ook bekend als ‘kliko’. 

De volgende vijf vragen vatten het bovenstaande samen:

 • Zitten in uw afval consumentenverpakkingen (verpakkingen vergelijkbaar met huishoudelijk afval) en is het volume van deze verpakkingen minimaal 240L per lediging?
 • Bestaat dit afval uit plastic verpakkingen en drankenkartons (PD) en/of glazen verpakkingen?
 • Is dit afval afkomstig van uw medewerkers, bezoekers of leerlingen?
 • Bent u in staat dit afval goed te scheiden (o.a. voldoende ruimte voor bakken en zorg voor goede kwaliteit van scheiden)?
 • Kunt u voor de minimale looptijd van 12 maanden deelnemen aan dit kosteloze inzamelsysteem?

Indien u alle vragen met ja beantwoordt, kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier


Let op: Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Er worden kosten en inspanningen gemaakt om de kosteloze inzameling voor u te organiseren. Wij verwachten van alle deelnemers aan de kosteloze inzameling via Afval Goed Geregeld dat zij zich houden aan de voorwaarden. Zie hiervoor onze Algemene voorwaarden en ook de belangrijkste voorwaarden bij Hoe werkt het?

 

Bekijk hieronder de lijst met sectoren die in ieder geval in aanmerking komen voor het inzamelen van afval via Afval Goed Geregeld:

 • Onderwijsinstellingen
  • Basisonderwijs
  • Speciaal onderwijs
  • Kinderopvang/BSO
  • Voorgezet onderwijs (vmbo/havo/vwo)
  • Hoger onderwijs (MBO/HBO/Universiteit)
 • Kantoren
 • Cultuur, sport en recreatie
  • Theater, schouwburgen, evenementenhallen
  • Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea
  • Loterijen en kansspelenSportaccommodaties en -verenigingen
  • Pret- en themaparken
 • Zorginstellingen
 • Horeca
 • Winkel en handel
 • Vervoerders

* De bovenstaande lijst is niet uitputtend maar dekt het grootste deel van de toepasselijke sectoren. Twijfelt u of uw organisatie in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Afval Goed Geregeld in de praktijk

Afval Goed Geregeld is een initiatief van

Verpact zorgt er in Nederland voor dat verpakkingen - na gebruik - op een slimme en efficiënte manier worden ingezameld en gerecycled, ook via het statiegeldsysteem. Ook helpen we producenten en consumenten om circulaire keuzes te maken en stimuleren we initiatieven voor hergebruik van verpakkingen. Hiermee geven wij uitvoering aan de wettelijk geregelde producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen.

Verpact