Hoe werkt Afval Goed Geregeld?

Wilt u gebruikmaken van de kosteloze inzameling van gescheiden plastic verpakkingen, drankenkartons (PD) en/of glas? Dan kunt u uw organisatie aanmelden via het aanmeldformulier

Bekijk het filmpje over hoe het werkt:

Van aanmelding naar inzameling

Als u besluit zich aan te melden, vragen we u om een aantal gegevens. Het betreft bedrijfsgegevens (o.a. postadres en KvK-nummer), de gegevens over de ophaallocatie(s), informatie over de huidige afvalstromen, zoals bijvoorbeeld de huidige inzamelaar van het restafval en het P(M)D- en/of glasafval. Zorg dus dat u deze gegevens paraat hebt bij het invullen van het formulier. Organisaties met meerdere ophaallocaties kunnen per aanmelding meerdere locaties opgeven.

Op basis van uw informatie, brengen wij de aangemelde afvalstromen van de ophaallocatie(s) onder bij een afvalinzamelaar. 

Afval Goed Geregeld wijst een afvalinzamelaar aan u toe. Het is mogelijk dat dit een andere partij is dan uw huidige afvalinzamelaar voor uw andere afvalstromen. 

Het proces ziet er verder als volgt uit: 

1) Aanmelden 
U meldt zich op deze website aan voor de kosteloze inzameling van gescheiden verpakkingsafval. Hierbij vult u bedrijfsgegevens in en registreert u de ophaallocaties.

2) Beoordelen van de aanmelding
Er wordt nagegaan of uw aanmelding voldoet aan de voorwaarden. Indien nodig worden aanvullende vragen gesteld. Na goedkeuring wordt een afvalinzamelaar toegewezen en ontvangt u de bevestiging van deelname.

3) Afvalinzamelaar regelt inzameling in
De toegewezen afvalinzamelaar neemt contact met u op. Enkele praktische zaken worden met u afgestemd: grootte van de afvalbak, ledigingsfrequentie en ophaalschema. De inzamelmiddelen worden geleverd.

De kosteloze inzameling start!

Voorwaarden voor deelname

Elke organisatie kan zich aanmelden. Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Er worden kosten en inspanningen gemaakt om de inzameling voor u te organiseren. Wij verwachten van alle deelnemers aan Afval Goed Geregeld dat zij zich houden aan de volgende voorwaarden: 

  • Als u zich aanmeldt, doet u voor minimaal 12 maanden mee. Als u geen gebruik meer wilt maken van de kosteloze inzameling, laat u dit 6 maanden voor het einde van de looptijd weten. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.
  • Afval Goed Geregeld wijst een afvalinzamelaar aan u toe. Het is mogelijk dat dit een andere partij is dan uw huidige afvalinzamelaar voor uw andere afvalstromen. Het kan zijn dat uw locatie door ons wordt gekoppeld aan het platform Seenons. In dat geval vindt de toewijzing aan een afvalinzamelaar plaats via dit platform.
  • De afvalinzamelaar stelt in de meeste gevallen kosteloos containers ter beschikking. U zorgt voor voldoende ruimte hiervoor en u gaat op verantwoorde wijze met de containers om. Kosten voor schade of misbruik kunnen bij u in rekening worden gebracht.
  • Uw gescheiden verpakkingsafval bevat geen vervuiling, zoals restafval. Vervuild verpakkingsafval kan niet gerecycled worden. De inzamelaar controleert op vervuiling en kan kosten bij u in rekening brengen als er te veel vervuiling aangetroffen wordt. Let op: metalen verpakkingen en blikjes zijn niet toegestaan. Zie ook de materiaalspecificaties  voor het PD-afval en de materiaalspecificaties voor glasafval.
  • U biedt uw container vol en op de afgesproken dag en plek aan. De afvalinzamelaar komt speciaal naar uw bedrijf of organisatie om de afvalcontainer te ledigen. Als de afvalinzamelaar voor niets komt, kunnen er kosten bij u in rekening worden gebracht.
  • De minimale aangeboden hoeveelheid per lediging is 240 liter* en deze moet van goede kwaliteit zijn. Dat wil zeggen dat het lege plastic verpakkingen en drankenkartons zijn en geen ander afval.
  • U biedt minimaal 12x per jaar de container(s) aan die voor minimaal 85% gevuld zijn.
  • Lees ook de algemene voorwaarden

    * dit staat gelijk aan 4 vuilniszakken of een minicontainer ("kliko")

Afval Goed Geregeld is een initiatief van

Verpact zorgt er in Nederland voor dat verpakkingen - na gebruik - op een slimme en efficiënte manier worden ingezameld en gerecycled, ook via het statiegeldsysteem. Ook helpen we producenten en consumenten om circulaire keuzes te maken en stimuleren we initiatieven voor hergebruik van verpakkingen. Hiermee geven wij uitvoering aan de wettelijk geregelde producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen.

Verpact