Materiaalspecificatie Glas

A. Onder verpakkingsglas wordt verstaan:
Gebruikte, schud-, schenk- of schraaplege verpakkingen afkomstig van in Nederland
gevestigde bedrijven, (vrijwel volledig) bestaande uit verpakkingsglas/holglas, zoals:

 • Flessen en potjes van glas
 • Cosmeticaglas

 

B. Producteigen vervuiling
Producteigen vervuiling is toegestaan. Onder producteigen (glasgebonden) vervuiling wordt
verstaan:

 • al het materiaal, niet zijnde glas, dat tijdens het productieproces van de verpakking of
  van het verpakte product op of aan het glas wordt aangebracht of dat wezenlijk
  onderdeel uitmaakt van de verpakking zoals bijvoorbeeld: etiketten, wikkels, capsules,
  seals, doppen, deksels, kurken en andere afsluitingen van papier, kunststof en metaal
  en voedselrestanten; en,
 • dat in het kader van de ontdoening - tegelijkertijd met het verpakkingsglas waarop de
  producteigen vervuiling tijdens het productieproces is aangebracht en/of waarvan het
  onderdeel uitmaakt – in een Inzamelmiddel terecht komt.


C. Productvreemde vervuiling
Het aandeel productvreemde vervuiling in het materiaal kwalificeert als Vervuiling en
dergelijke Vervuiling mag maximaal 2,5 gewichtsprocent van de Materiaalsoort Glas
uitmaken. Onder productvreemde vervuiling wordt o.a. verstaan:

 • Keramiek, steen en porselein van onder andere potjes, serviesgoed, tegels en schotels
 • Papier, waaronder kranten, boekjes en karton.
 • Plastic, waaronder plastic flessen, zakken en wegwerpservies
 • Metalen, waaronder ferro, non-ferro en kroonkurken
 • Hittebestendig glas, waaronder hittebestendig laboratoriumglas, ovenschalen,
  kookplaten, glas afkomstig uit deuren van wasmachines en magnetrons en glazen
  pannendeksels.
 • Vlakglas, waaronder ruiten, kassenglas en autoruiten.
 • Loodhoudend glas, zoals televisieglas en kristalglas.
 • Andere verontreinigingen, zoals zand, aarde, modder, vocht en veegvuil.
 • Medisch glas afkomstig van ziekenhuizen, verpleegtehuizen, laboratoria, etc.
 • Chemisch afval (KCA), gevaarlijk afval (KGA) en recipiënten van chemische producten.

Afval Goed Geregeld is een initiatief van

Verpact zorgt er in Nederland voor dat verpakkingen - na gebruik - op een slimme en efficiënte manier worden ingezameld en gerecycled, ook via het statiegeldsysteem. Ook helpen we producenten en consumenten om circulaire keuzes te maken en stimuleren we initiatieven voor hergebruik van verpakkingen. Hiermee geven wij uitvoering aan de wettelijk geregelde producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen.

Verpact