Materiaalspecificatie Glas

A. Onder verpakkingsglas wordt verstaan:
Gebruikte, schud-, schenk- of schraaplege verpakkingen afkomstig van in Nederland
gevestigde bedrijven, (vrijwel volledig) bestaande uit verpakkingsglas/holglas, zoals:

 • Flessen en potjes van glas
 • Cosmeticaglas

 

B. Producteigen vervuiling
Producteigen vervuiling is toegestaan. Onder producteigen (glasgebonden) vervuiling wordt
verstaan:

 • al het materiaal, niet zijnde glas, dat tijdens het productieproces van de verpakking of
  van het verpakte product op of aan het glas wordt aangebracht of dat wezenlijk
  onderdeel uitmaakt van de verpakking zoals bijvoorbeeld: etiketten, wikkels, capsules,
  seals, doppen, deksels, kurken en andere afsluitingen van papier, kunststof en metaal
  en voedselrestanten; en,
 • dat in het kader van de ontdoening - tegelijkertijd met het verpakkingsglas waarop de
  producteigen vervuiling tijdens het productieproces is aangebracht en/of waarvan het
  onderdeel uitmaakt – in een Inzamelmiddel terecht komt.


C. Productvreemde vervuiling
Het aandeel productvreemde vervuiling in het materiaal kwalificeert als Vervuiling en
dergelijke Vervuiling mag maximaal 2,5 gewichtsprocent van de Materiaalsoort Glas
uitmaken. Onder productvreemde vervuiling wordt o.a. verstaan:

 • Keramiek, steen en porselein van onder andere potjes, serviesgoed, tegels en schotels
 • Papier, waaronder kranten, boekjes en karton.
 • Plastic, waaronder plastic flessen, zakken en wegwerpservies
 • Metalen, waaronder ferro, non-ferro en kroonkurken
 • Hittebestendig glas, waaronder hittebestendig laboratoriumglas, ovenschalen,
  kookplaten, glas afkomstig uit deuren van wasmachines en magnetrons en glazen
  pannendeksels.
 • Vlakglas, waaronder ruiten, kassenglas en autoruiten.
 • Loodhoudend glas, zoals televisieglas en kristalglas.
 • Andere verontreinigingen, zoals zand, aarde, modder, vocht en veegvuil.
 • Medisch glas afkomstig van ziekenhuizen, verpleegtehuizen, laboratoria, etc.
 • Chemisch afval (KCA), gevaarlijk afval (KGA) en recipiënten van chemische producten.

Afval Goed Geregeld is een initiatief van

Het Afvalfonds is namens de bedrijven die de verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van die verpakkingen. De bedrijven financieren dit systeem door een bijdrage per verpakking af te dragen aan het Afvalfonds. 

Afvalfonds verpakkingen

Nedvang registreert, stimuleert en organiseert de inzameling en recycling van al het verpakkingsafval in Nederland. Nedvang zorgt voor de effectieve en efficiënte uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen en draagt daarmee bij aan de circulaire economie. Daarbij letten we op kwaliteit, kwantiteit en rendement.

Nedvang