Afval Goed Geregeld | Veelgestelde vragen

Bekijk hier onder het overzicht met veelgestelde vragen. U kunt op de buttons hieronder klikken om direct naar de betreffende categorie te gaan.

Algemene informatie inschrijvingsloket

U kent de gescheiden inzameling van plastic verpakkingen en drankenkartons waarschijnlijk al van thuis. Stichting Afvalfonds Verpakkingen is de organisatie in Nederland die deze inzameling van huishoudens (via de gemeenten) organiseert en financiert, namens de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen. Met ingang van 2023 is de wet gewijzigd en organiseert het Afvalfonds ook de gescheiden inzameling van consumentenverpakkingen buitenshuis, die bijv. op scholen, bij winkels en op kantoren worden weggegooid.

Alle organisaties in Nederland met gescheiden verpakkingsafval dat lijkt op huishoudelijk verpakkingsafval (bestaande uit consumentenverpakkingen), komen in aanmerking voor kosteloze gescheiden inzameling. Het gaat om locaties als scholen, horeca, kantoren, winkels, zorginstellingen, cultuur, recreatie, sport, verenigingen, etc. Het gaat dus niet om grote hoeveelheden verpakkingsmateriaal dat vrijkomt binnen uw productieproces, waarvoor u al voorzieningen heeft getroffen met uw inzamelaar. Maar wel om consumentenverpakkingen in bijvoorbeeld bedrijfsrestaurant of kantoor, van bijvoorbeeld leerlingen, gasten, werknemers of recreanten.

De deelname aan Afval Goed Geregeld is voor een jaar en wordt telkens automatisch met een periode van een jaar verlengd. U kunt de deelname beëindigen met inachtneming van een opzegperiode van zes maanden. Nedvang kan de deelname beëindigen, bijvoorbeeld bij oneigenlijk gebruik, wijzigingen van de wet, of als u de voorwaarden schendt.

Ja, telkens met een periode van een jaar, tenzij u of Nedvang de deelname opzegt.

De inzamelaar gaat in overleg met u bepalen wat een geschikte maat container en een geschikte inzamelfrequentie is. De inzamelaar kan echter wel kosten in rekening brengen als de container niet wordt aangeboden op het afgesproken tijdstip.

De inzamelaar kan kosten in rekening brengen als het afval niet aan de voorgestelde voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld als er andere afvalsoorten dan PD of glas worden aangetroffen of als de inzamelaar komt voorrijden maar er wordt geen afval aangeboden.

Verpakkingen & Afvalscheiding

Een consumentenverpakking is een verpakking die u in handen krijgt bij het kopen van het product in bijvoorbeeld een supermarkt. Dus bijvoorbeeld geen grote verpakkingsmaterialen die vrijkomen in het productieproces zoals plasticfolie(s) gewikkeld om pallets.

Het recyclebare verpakkingsafval van bedrijven bestaat uit 5 categorieën: plastic verpakkingen, drinkpakken, glazen verpakkingen, kartonnen verpakkingen en blikjes. Dit inschrijfloket is bedoeld voor plastic verpakkingen, drinkpakken en glazen verpakkingen. Deze verpakkingen uit het bedrijfsafval worden op dit moment nog onvoldoende gerecycled vanwege de hoge kosten. Het Afvalfonds biedt voor deze drie verpakkingen van o.a. scholen, kantoren en winkels een kosteloos inzamelsysteem aan.

Het gaat over verpakkingen die door medewerkers, leerlingen, gasten of bezoekers worden weggegooid: drinkpakjes, plastic snoeppapiertjes, plastic flesjes (zonder statiegeld), chips-, liga- en snoepzakjes, glazen verpakkingen, etc.

De onderstaande lijst geeft aan voor welke categorieën het loket wel en niet bedoeld is:

Wel Niet
plastic-verpakkingen.jpgPlastic verpakkingen kartonnen-verpakkingen-v2.jpg
Kartonnen verpakkingen*
drankenkartons-nl.jpg
Drankenkartons
blikjes-v2.jpg
Blikjes*
glazen-flesjes-nl.jpg
Glazen flesjes
 


* De recycling van kartonnen verpakkingen en blikjes verloopt al goed. Kartonnen verpakkingen gaan mee met het gescheiden oud papier en worden goed gerecycled. Voor blikjes geldt vanaf 2023 een statiegeldsysteem waardoor ook deze stroom goed gerecycled wordt. Bovendien worden andere metalen verpakkingen met magneten gescheiden uit het restafval en vervolgens gerecycled.

Bij twijfel kunt u de afvalwijzer raadplegen van Afval Goed Geregeld via www.afvalgoedgeregeld.nl/afvalwijzer

Na de invoering van statiegeld op drankblikjes is de hoeveelheid consumentenverpakkingen die vrijkomt bij scholen en bedrijven naar verwachting beperkt. Metaal wordt bovendien teruggewonnen uit het restafval en gerecycled.  Daarom treffen we er geen aparte voorziening voor, om de inzameling efficiënt uit te kunnen voeren.

Medicinaal- en ziekenhuisafval behoort tot materiaal wat veiligheidsrisico's met zich meebrengt in de keten. Hierdoor hoort dit afval niet thuis in het plasticafval en kan het niet mee in de kosteloze inzameling van PD en/of glas. Indien het gaat om schone verpakkingen welke voldoen aan onze materiaalspecificatie, dan kunnen deze verpakkingen worden ingezameld. U bent als ziekenhuis of medische instelling zelf verantwoordelijk om te beoordelen of de verpakkingen onder specifiek ziekenhuisafval (SZA) vallen.

Het Afvalfonds Verpakkingen faciliteert met ingang van 2023 ook nascheiding van bedrijfsmatig restafval. Dit betekent niet dat verwerking van uw restafval gratis wordt. Restafval bestaat immers uit veel meer dan alleen verpakkingen en niet alles kan worden nagescheiden.

In dit geval kunt u zich niet inschrijven. Maar ook als u niet aan bronscheiding doet, hoeven de verpakkingen niet verloren te gaan. We maken met ingang van 2023 afspraken over de nascheiding van bedrijfsmatig restafval. In zo’n geval gaat het afval door een nascheidinginstallatie die ervoor zorgt dat de verpakkingen toch nog uit het afval worden gehaald. Zo kunt u toch een bijdrage leveren aan de recycling van verpakkingen. Neem hiervoor contact op met uw restafvalinzamelaar. Let op: nascheiding wordt nog niet overal in Nederland aangeboden, omdat de capaciteit voor nascheiding op dit moment beperkt is.

Er zijn diverse sites waar u meer informatie vindt over het scheiden van afval. Via onze afvalwijzer kunt u terugvinden waar het afval hoort als u deelneemt aan Afval Goed Geregeld. Een andere optie is de Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat het bij het loket alleen gaat om plastic verpakkingen, drinkpakken en glazen verpakkingen.

Voor scholen zijn er ook speciale lespakketten waarin we meer vertellen over het scheiden van afval op www.aandeslagmetafval.nl.  

Voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en bedrijven hebben wij informatie- en communicatiemateriaal beschikbaar gesteld via de website https://www.afvalgoedgeregeld.nl/downloads.  

In onderstaande filmpjes krijgt u een duidelijk uitleg wat er met het opgehaalde afval gebeurt:
https://youtu.be/Gf--8o3yD6g?list=TLGGl68ikHTNzKoyNTAyMjAyMg

Recycling van drinkpakken:
https://youtu.be/nhgXsYn6lHY?list=TLGGX0KO-8MsAd0yNTAyMjAyMg

Voorwaarden

Klik hier voor de voorwaarden. Daarnaast zullen er vanuit de afvalinzamelaar aanvullende voorwaarden gelden.

Het kan zijn dat de voorwaarden voor Afval Goed Geregeld wijzigingen. Dit zullen we vooraf duidelijk met u communiceren. Insteek is dat de inzameling van PD of glas voor u in principe kosteloos blijft, aangezien dit een verplichting is voor Afvalfonds Verpakkingen. De afvalinzamelaar stuurt ook aanvullende inzamelvoorwaarden als u deelneemt aan Afval Goed Geregeld. Hierin kunnen wel voorwaarden staan die kosten voor u met zich meebrengen, bijvoorbeeld als u zich niet aan de afspraken houdt (zie ook verderop).

Alle deelnemers krijgen een bericht wanneer de voorwaarden zijn gewijzigd.

Nadat uw inschrijving door Nedvang is beoordeeld wordt u gevraagd uw deelname te bevestigen. Tot het moment van bevestiging kunt u zich nog terugtrekken.  

Alleen gescheiden afvalstromen die van goede kwaliteit zijn worden opgehaald. Er mag dus niets inzitten wat bij het restafval of bij andere afvalstromen thuishoort omdat het materiaal anders niet gerecycled kan worden. Dat wil zeggen dat er plastic verpakkingen en drankenkartons in zitten die schud-, schraap-, of schenkleeg zijn en geen ander afval. Bij glas is dit ook het geval. Bezoek de website https://www.afvalgoedgeregeld.nl/materiaalspecificatie-pd om de specificatie voor plastic verpakkingen en drankkartons in te zien.

Nee, de inzameling is voor u kosteloos. Per 1 januari 2023 heeft het Afvalfonds Verpakkingen de wettelijke verplichting om te zorgen dat het PD en/of glasafval uit bedrijven en organisaties dat lijkt op huishoudelijk verpakkingsafval en vrijkomt in o.a. scholen, kantoren, zorginstellingen en winkels kosteloos wordt opgehaald. Ook de recycling van die verpakkingen neemt het Afvalfonds helemaal voor haar rekening. Let op, er zijn wel kwaliteitseisen verbonden aan het verpakkingsafval dat u kunt aanbieden.

Inschrijving

Van 1 mei tot 31 mei 2023 is het mogelijk om in te schrijven voor de kosteloze inzameling. U kunt zich hier aanmelden voor een herinnering wanneer inschrijven weer mogelijk is.

Na de inschrijfperiode bundelen we de inschrijvingen en maken we een inschatting van de potentiële hoeveelheid. Dit wordt de basis om contracten met afvalinzamelaars af te sluiten. Elk jaar vindt er een nieuwe ronde plaats. U kunt zich hier aanmelden voor een herinnering wanneer inschrijven weer mogelijk is.

Als u zich in wilt schrijven, vragen we u om een aantal gegevens zoals bedrijfsgegevens, ophaallocaties en informatie over de huidige afvalstromen. Deze gegevens hebben wij en de afvalinzamelaar nodig om het inzamelen van het afval op uw locatie(s) te organiseren.

De minimale aangeboden hoeveelheid per lediging is 240 liter voor PD en/of 240 liter voor glas. Dit is ongeveer gelijk aan 4 inzamelzakken of een minicontainer, vaak ook ‘kliko’ genoemd.

Als u zich inschrijft op onze website https://afvalgoedgeregeld.nl/aanmelden heeft u zekerheid voor deelname aan het kosteloze inzamelsysteem, mits u voldoet aan de eisen.

Doet u momenteel nog niet aan afvalscheiding maar wilt u daar wel mee beginnen? Meld u dan ook aan via het loket. Als de inzameling begint zal het afval goed gescheiden moeten zijn van de reststroom zodat het voldoet aan de voorwaarden.

In principe hebben alle scholen een KvK-nummer. Het kan zijn dat uw school onder een stichting valt, in dat geval kunt u het KvK-nummer gebruiken van de stichting. U kunt dit nummer vinden via https://www.kvk.nl/informatiebank/kvk-nummer-alles-wat-je-moet-weten/.

U ontvangt direct na aanmelding een bevestiging dat uw aanmelding is ontvangen. Vervolgens verwerken en beoordelen wij uw aanmelding en controleren we of u voor deelname in aanmerking komt. In de periode na de sluiting van het loket neemt Afval Goed Geregeld contact met u op.

Het kan zijn dat de bevestiging in uw ongewenste mail/spam folder terecht is gekomen.

Zo niet, dan is er wellicht iets misgegaan met uw inschrijving. Neem contact op met de helpdesk via het contactformulier. Dan zoeken we naar de oorzaak en helpen we u verder.

Jazeker, dit kan door middel van het inloggen met het e-mailadres en wachtwoord dat u hebt opgegeven bij uw aanmelding.

Log in met uw emailadres en wachtwoord op www.afvalgoedgeregeld.nl en hier kunt u verschillende gegevens aanpassen. Lukt dit niet? Stuur dan een bericht naar info@afvalgoedgeregeld.nl met hierin welke gegevens er veranderen.

Zolang het loket geopend is, is het nog mogelijk om uw inschrijving aan te passen. Dit kan door middel van de inlogmogelijkheid op deze website.

Een nieuwe locatie kunt u aanmelden als het loket geopend is. Mocht het gaan om een adreswijziging en komt de oude locatie te vervallen dan kunt een email sturen naar info@afvalgoedgeregeld.nl.

Stuur een bericht naar info@afvalgoedgeregeld.nl met hierin welke locaties u wilt afmelden voor Afval Goed Geregeld. Wij nemen contact op met de inzamelaar en zullen het verder afstemmen met hen.

Deelname in de praktijk

Na sluiting van het loket neemt de afvalinzamelaar contact op over de start van de kosteloze inzameling. Dit zal in de periode juli tot en met september zijn, afhankelijk van de door u toegewezen inzamelaar.

De afvalinzamelaar neemt contact met uw organisatie op om af te stemmen wanneer de containers geleverd worden. Heeft u niets vernomen van de afvalinzamelaar laat dan een bericht achter via het contactformulier.

De afvalinzamelaar heeft afspraken met uw organisatie gemaakt over de ophaaldagen en de -frequentie van de containers. Voor vragen hierover of als u hierin wijzigingen wilt doorvoeren, kunt u contact opnemen met uw inzamelaar van het PD- en/of glasafval.

Tijdens uw inschrijving vragen wij per locatie naar de huidige afvalinzamelaar. Als dit een afvalinzamelaar is waarmee wij een overeenkomst hebben dan zal deze afvalinzamelaar op uw locaties de inzameling voor het PD en/of glasafval uitvoeren. Als wij geenovereenkomst hebben met de afvalinzamelaar of de locatie nog geen afvalinzamelaar had, dan wordt de locatie gekoppeld aan het platform Seenons. Via het platform wordt een afvalinzamelaar gekoppeld aan uw locaties zodat ook hier het PD en/of glasafval kosteloos wordt ingezameld.

Stuur een bericht naar info@afvalgoedgeregeld.nl met hierin de nieuwe afvalinzamelaar. Houdt er rekening mee dat wij niet met alle afvalinzamelaars in Nederland een overeenkomst hebben. Hierdoor kan het zijn dat het inzamelen bij uw nieuwe inzamelaar niet meer kosteloos is. Een andere optie is dat wij via Seenons een passende afvalinzamelaar voor uw bedrijf zoeken.

Ook als u van afvalinzamelaar verandert, blijft de inzameling kosteloos voor PD- en/of glasafval als u overstapt naar afvalinzamelaar waar wij een overeenkomst mee hebben. Houdt er rekening mee dat wij niet met alle afvalinzamelaars in Nederland een overeenkomst hebben. Hierdoor kan het zijn dat het inzamelen bij uw nieuwe inzamelaar niet meer kosteloos is. Mocht dit het geval zijn, dan zoeken wij naar een passende inzamelaar voor het PD- en/of glasafval.

Stuur een bericht naar info@afvalgoedgeregeld.nl met hierin het nieuwe adres van de organisatie.

Geef dit aan bij uw afvalinzamelaar, zij kunnen beoordelen of de beoogde hoeveelheid mee kan met de inzameling.

Momenteel krijgt u geen afvalzakken van Afval Goed Geregeld. Wij hebben geen afspraken gemaakt met de inzamelaar over de afvalzakken. Wij kijken wel naar de ontwikkelingen rondom de zakken en nemen dit voor de lange termijn in overweging. Voor nu zetten wij in op het ingang brengen van de kosteloze inzameling. Dit betekent dat u contact kunt opnemen met uw afvalinzamelaar over het gebruik van zakken in de containers.

De afvalinzamelaar zal een verzamelcontainer plaatsen om het afval in op te vangen. Interne inzamelmiddelen zoals kleine prullenbakken dienen zelf te worden aangeschaft. Mogelijk kunt u hiervoor oude afvalbakken gebruiken en de stickers van de download pagina hierop plakken. Zie https://www.afvalgoedgeregeld.nl/downloads.

Voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en bedrijven hebben wij informatie- en communicatiemateriaal beschikbaar gesteld via de website https://www.afvalgoedgeregeld.nl/downloads.  

Laat het aan ons weten via het contactformulier dan zoeken wij naar een oplossing die voor uw organisatie werkt indien dit nodig is.

Heeft u vragen over praktische zaken zoals ophaaldagen, ledigingsfrequentie of de levering van containers? Neem dan contact op met de afvalinzamelaar welke het PD en/of glasafval inzamelt namens Afval Goed Geregeld. Wilt u contact met ons opnemen voor overige vragen? Maak dan gebruik van het contactformulier.

Overige vragen

Het hele concept van inzameling van verpakkingen buitenshuis is redelijk nieuw, dus we snappen het als u nog vragen heeft. Wilt u contact met ons opnemen? Maak dan gebruik van het contactformulier.

Voor een latere instroom gaat het loket nog een tweede keer open dit jaar. Wanneer dit zal zijn, is nog niet bekend. Wilt u een herinnering ontvangen wanneer u zich weer kunt aanmelden? Dan kunt u zich hier opgeven.

Het Afvalfonds is namens de bedrijven die de verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van die verpakkingen. De bedrijven financieren dit systeem door een bijdrage per verpakking af te dragen aan het Afvalfonds. Per 1 januari 2023 komt hier ook het verpakkingsafval bij dat lijkt op huishoudelijk afval en vrijkomt in o.a. scholen, kantoren en winkels. Zo zorgen we er met elkaar voor dat nog meer verpakkingsafval een tweede leven krijgt als grondstof voor nieuwe producten of verpakkingen. Meer informatie over het Afvalfonds vindt u op www.afvalfondsverpakkingen.nl.

Nedvang is een uitvoeringsorganisatie van het Afvalfonds Verpakkingen. Zij registreert, stimuleert en organiseert de inzameling en recycling van al het verpakkingsafval in Nederland. Nedvang zorgt voor de effectieve en efficiënte uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingsafval en draagt daarmee bij aan de circulaire economie. Meer informatie over Nedvang vindt u op www.nedvang.nl.

Het Afvalfonds is namens de bedrijven die de verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van die verpakkingen. De bedrijven financieren dit systeem door een bijdrage per verpakking af te dragen aan het Afvalfonds. 

Afvalfonds verpakkingen

Nedvang registreert, stimuleert en organiseert de inzameling en recycling van al het verpakkingsafval in Nederland. Nedvang zorgt voor de effectieve en efficiënte uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen en draagt daarmee bij aan de circulaire economie. Daarbij letten we op kwaliteit, kwantiteit en rendement.

Nedvang