Over verpakkingsafval

Ieder bedrijf en elke school produceert afval. Het gaat om afval dat vrijkomt bij bedrijfs- of productieprocessen, zoals plastic folies of pallets. Maar er is ook veel verpakkingsafval dat lijkt op huishoudelijk afval. Het gaat dan om bijvoorbeeld plastic verpakkingen van etenswaren of drinkpakjes. Veel afval kan gerecycled worden en als grondstof gebruikt worden voor nieuwe producten. Zo draagt het bij aan een duurzame en circulaire toekomst. Afval Goed Geregeld zorgt voor het gescheiden inzamelen van verpakkingsafval van plastic, drankenkartons en glas. Metalen verpakkingen en papier horen hier dus niet bij.

Het recyclebare verpakkingsafval bestaat uit:

plastic-verpakkingen-nl.jpg Plastic verpakkingen
drankenkartons-nl.jpg Drankenkartons
glazen-flesjes-nl.jpg Glazen flesjes
 

De plastic verpakkingen, drankenkartons en glazen flesjes uit dit bedrijfsafval worden op dit moment nog onvoldoende gerecycled. Afval Goed Geregeld organiseert voor deze drie verpakkingen van o.a. scholen, kantoren en winkels een inzamelsysteem waar Verpact de kosten voor draagt. Via het aanmeldformulier op deze website kunt u aangeven dat u gebruik wilt maken van dit inzamelsysteem. Afval Goed Geregeld zorgt er dan voor dat deze gescheiden stromen bij u worden opgehaald en gerecycled. Alle organisaties in Nederland die verpakkingsafval hebben dat lijkt op huishoudelijke afval, kunnen zich aanmelden voor kosteloze gescheiden inzameling van dit afval. 

Wat moet er wel en niet gescheiden worden?

Afval Goed Geregeld is voor de kosteloze gescheiden inzameling van plastic, drankenkartons (PD) en glas bij bedrijven en scholen. Voor plastic flesjes en blikjes is er een statiegeldsysteem, dus deze moeten niet in de PD-stroom. Het PD gescheiden aanleveren, betekent dus dat je plastic verpakkingen en drankenkartons apart inzamelt, en dat daar geen metalen verpakkingen of papier in zitten. Gebruik de afvalwijzer om te zien welk afval bij PD (plastic verpakkingen en drankenkartons) hoort.

Meer informatie over het scheiden van afval vindt u ook in de Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal.

Afval Goed Geregeld is een initiatief van

Verpact zorgt er in Nederland voor dat verpakkingen - na gebruik - op een slimme en efficiënte manier worden ingezameld en gerecycled, ook via het statiegeldsysteem. Ook helpen we producenten en consumenten om circulaire keuzes te maken en stimuleren we initiatieven voor hergebruik van verpakkingen. Hiermee geven wij uitvoering aan de wettelijk geregelde producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen.

Verpact