Educatieprogramma voor scholen

Leerlingen (en leerkrachten) kunnen hun plastic verpakkingen en drankenkartons scheiden. Het gaat bijvoorbeeld om drinkpakjes en plastic verpakkingen van etenswaren die de kinderen meekrijgen van thuis. Afval Goed Geregeld zorgt ervoor dat het gescheiden afval bij de scholen wordt opgehaald en gerecycled. De kosten voor transport, sortering en recycling, neemt Verpact voor haar rekening. 

school.jpg

Aan de slag met afval

Scholen kunnen ook gebruik maken van een educatief programma dat kinderen bewust maakt van (zwerf)afval en het belang van recycling. Scholen die kinderen bewust willen maken van (zwerf)afval en recycling kunnen op de site www.aandeslagmetafval.nl gratis materiaal en volop inspiratie voor lessen in de klas en bso-activiteiten vinden. Gebruik de interactieve lessen, doe-opdrachten, filmpjes en praktische werkbladen voor een korte les.

Bekijk ook de verschillende werkwijzes, teampresentaties en voorbeeldteksten op de pagina Downloads.

 

Afval Goed Geregeld is een initiatief van

Verpact zorgt er in Nederland voor dat verpakkingen - na gebruik - op een slimme en efficiënte manier worden ingezameld en gerecycled, ook via het statiegeldsysteem. Ook helpen we producenten en consumenten om circulaire keuzes te maken en stimuleren we initiatieven voor hergebruik van verpakkingen. Hiermee geven wij uitvoering aan de wettelijk geregelde producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen.

Verpact