Afval Goed Geregeld | Contactformulier

Indien u vragen heeft kunt u altijd onze veelgestelde vragen raadplegen. Mocht u vraag er niet tussen staan of heeft een andere vraag? Vul dan onderstaande formulier in en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.Veelgestelde vragen

U kent de gescheiden inzameling van plastic verpakkingen en drankenkartons waarschijnlijk al van thuis. Stichting Afvalfonds Verpakkingen is de organisatie in Nederland die deze inzameling van huishoudens (via de gemeenten) organiseert en financiert, namens de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen. Met ingang van 2023 wijzigt de wet en gaat het Afvalfonds ook de gescheiden inzameling van consumentenverpakkingen buitenshuis organiseren, die bijv. op scholen, bij winkels en op kantoren worden weggegooid. 

Het recyclebare verpakkingsafval van bedrijven bestaat vijf categorieën. Dit inschrijfloket is niet bedoeld niet voor al deze categorieën. De onderstaande lijst geeft aan voor welke categorieën het loket wel en welke niet bedoeld is:

plastic-verpakkingen-nl.jpg Plastic verpakkingen
drankenkartons-nl.jpg Drankenkartons
glazen-flesjes-nl.jpg Glazen flesjes
kartonnen-verpakkingen-1.jpg Kartonnen verpakkingen*
blikjes-nl.jpg Blikjes*

 

* De recycling van kartonnen verpakkingen en blikjes verloopt al goed. Kartonnen verpakkingen gaan mee met het gescheiden oud papier en worden goed gerecycled. Voor blikjes geldt vanaf 2023 een statiegeldsysteem waardoor ook deze stroom goed gerecycled wordt. Bovendien worden andere metalen verpakkingen met magneten gescheiden uit het restafval en vervolgens gerecycled.

De plastic verpakkingen, drinkpakken en glazen verpakkingen uit het bedrijfsafval worden op dit moment nog onvoldoende gerecycled. Het Afvalfonds biedt voor deze drie verpakkingen van o.a. scholen, kantoren en winkels een kosteloos inzamelsysteem aan.

Alle organisaties in Nederland met gescheiden verpakkingsafval dat lijkt op huishoudelijk verpakkingsafval (bestaande uit consumentenverpakkingen), komen in aanmerking voor kosteloze gescheiden inzameling. Het gaat om locaties als scholen, horeca, kantoren, winkels, zorginstellingen, cultuur, recreatie, sport, verenigingen etc. Het gaat dus niet om grote hoeveelheden verpakkingsmateriaal dat vrijkomt binnen uw productieproces, waarvoor u al voorzieningen heeft getroffen met uw inzamelaar. Maar wel om consumentenverpakkingen in bijvoorbeeld bedrijfsrestaurant of kantoor, van bijvoorbeeld leerlingen, gasten, werknemers of recreanten.

Van 30 maart tot 18 mei was het mogelijk om in te schrijven. Inschrijvingen na deze datum kunnen helaas voor instroom vanaf 2023 niet meer worden meegenomen. Voor een latere instroom gaat het loket weer open. Wanneer dit zal zijn, is nog niet bekend.

De minimale aangeboden hoeveelheid per week is 240 liter voor PD en/of 240 liter voor glas. Dit is ongeveer gelijk aan 4 inzamelzakken of een minicontainer, vaak ook ‘kliko’ genoemd.

Doet u momenteel nog niet aan afvalscheiding maar wilt u daar wel mee beginnen? Meld u dan ook aan via het loket. We nemen dan in een later stadium contact met u op om afspraken daarover te maken. 

In dit geval kunt u zich niet inschrijven. Maar ook als u niet aan bronscheiding doet, hoeven de verpakkingen niet verloren te gaan. We maken met ingang van 2023 afspraken over de nascheiding van bedrijfsmatig restafval. In zo’n geval gaat het afval door een nascheidinginstallatie die ervoor zorgt dat de verpakkingen toch nog uit het afval worden gehaald. Zo kunt u toch een bijdrage leveren aan de recycling van verpakkingen.

Het Afvalfonds Verpakkingen faciliteert met ingang van 2023 ook nascheiding van bedrijfsmatig restafval. Dit betekent niet dat verwerking van uw restafval gratis wordt. Restafval bestaat immers uit veel meer dan alleen verpakkingen en niet alles kan worden nagescheiden.

Bekijk alle veelgestelde vragen