Materiaalspecificatie PD

Specificatienummer BA001 - Specificatiedatum maart 2022

A Specificatie/ Beschrijving

Gebruikte, schud-, schenk- of schraaplege verpakkingen afkomstig van in Nederland gevestigde bedrijven, (vrijwel volledig) bestaande uit kunststof en/of drankenkartons en vervaardigd van

Materiaalsoort lengte stuksgewicht volume
Kunststof ≤ 75 cm ≤ 500 gram ≤ 5 liter
Drankenkartons, bestaand uit karton/PE of karton/aluminium/PE


Bovenstaande waarden betreffen de oorspronkelijke afmeting/gewicht/volume van de verpakking.
Materialen als doppen, deksels, wikkels, seals en etiketten mogen nog (los) aanwezig zijn.

B Zuiverheid

Minstens 85 gewichts-% conform A Specificatie/ Beschrijving. 

C Stoorstromen

Stoorstromen Categorie I
Maximaal totaal gewichtsaandeel Stoorstromen Categorie I    0%
Niet toegestaan vanwege wet- en regelgeving of gevaarlijk voor medewerkers (zie Annex I.)

Stoorstromen Categorie II
Maximaal totaal gewichtsaandeel Stoorstromen Categorie II   15%
Schadelijk voor proces en/of negatieve invloed op kwaliteit outputstromen (zie hieronder en Annex II).

Producteigen materiaal:

Materiaalsoort lengte stuksgewicht volume
Kunststof ≤ 75 cm ≤ 500 gram ≤ 5 liter
Annex II


Productvreemd materiaal: 
Metalen (ferro, non-ferro), glas, (hygiënisch, sanitair) papier, karton, stenen, rubber, textiel, hout, incontinentie-materiaal, elektrische apparaten, groente-, fruit- en tuinafval (GFT).

D Levervorm en acceptatie

 • Los gestort of geperst/ gebaald, waarbij de verdichtingsgraad van het materiaal voldoet aan de acceptatie-eisen voor een ongestoorde sortering. 
 • Visueel herkenbaar als PD, waarbij versmering zoveel als mogelijk is vermeden.


Annex I (Stoorstromen Categorie I)

Het materiaal dient vrij te zijn van de volgende verontreinigingen die de veiligheidsrisico’s in de keten van inzameling tot en met recycling opleveren, waaronder:

 • Klein chemisch afval (KCA), waaronder verpakkingen van huishoudelijke aard; zoals was- en schoonmaakmiddelen en doe-het-zelf artikelen uit onderstaande categorieën, die niet schud-, schenk- of schraapleeg zijn*:
  • Oxiderende/ ontvlambare stoffen (zoals vlekverwijderaar en wasbenzine)
  • Acuut toxische stoffen (zoals stickeroplosser)
  • Bijtende stoffen (zoals gootsteenontstopper)
  • Stoffen met gezondheidsgevaar (zoals vloerwasverwijderaar en terpentine)
  • Stoffen gevaarlijk voor het aquatisch milieu (zoals bleek en thinner)
 • Klein gevaarlijk afval (KGA)
 • Medicinaal- en ziekenhuisafval
 • Injectienaalden
 • Dierlijk afval (zoals kadavers en slachtafval)

*Enkel indien deze verpakkingen van huishoudelijke aard schud-, schenk- of schraapleeg zijn behoren deze dus tot het PD, in andere gevallen betreft het klein chemisch afval (KCA).

Annex II (Stoorstromen Categorie II)

Deze lijst betreft verpakkingen en niet-verpakkingen die voldoen aan de criteria zoals omschreven onder A van de specificatie, maar toch als stoorstroom zijn gedefinieerd, in aanvulling op de onder C gedefinieerde stoorstromen. Deze lijst is dynamisch en kan door Nedvang bv worden aangevuld om haar moverende redenen.

 • Kitkokers
 • Niet-)verpakkingen vervaardigd uit piepschuim (EPS)
 • (Niet-) verpakkingen vervaardigd uit PVC
 • Video- en cassettebanden
 • Lege verfblikken 
 • Kunststof mondkapjes 

Afval Goed Geregeld is een initiatief van

Het Afvalfonds is namens de bedrijven die de verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van die verpakkingen. De bedrijven financieren dit systeem door een bijdrage per verpakking af te dragen aan het Afvalfonds. 

Afvalfonds verpakkingen

Nedvang registreert, stimuleert en organiseert de inzameling en recycling van al het verpakkingsafval in Nederland. Nedvang zorgt voor de effectieve en efficiënte uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen en draagt daarmee bij aan de circulaire economie. Daarbij letten we op kwaliteit, kwantiteit en rendement.

Nedvang