Bedankt voor uw aanmelding!

Wij zullen u in 2023 een bericht sturen zodra het weer mogelijk is om u in te schrijven op het loket voor kosteloze gescheiden inzameling van plastic, drankenkartons en glas.

Afval Goed Geregeld is een initiatief van

Verpact zorgt er in Nederland voor dat verpakkingen - na gebruik - op een slimme en efficiënte manier worden ingezameld en gerecycled, ook via het statiegeldsysteem. Ook helpen we producenten en consumenten om circulaire keuzes te maken en stimuleren we initiatieven voor hergebruik van verpakkingen. Hiermee geven wij uitvoering aan de wettelijk geregelde producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen.

Verpact