Over ons

Afval goed geregeld is een initiatief van Verpact (voorheen Afvalfonds Verpakkingen en Nedvang).

Verpact 

Wij zijn Verpact. Wij spelen een centrale rol in het circulair maken van de verpakkingsketen. Vanuit de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen zorgen wij ervoor dat verpakkingen op een slimme en efficiënte manier worden ingezameld en gerecycled, inclusief het statiegeldsysteem. En we helpen producenten en consumenten om circulaire keuzes te maken en stimuleren hergebruik. Hiermee behouden we kostbare grondstoffen in de keten, verminderen we zwerfafval en microplastics en beperken we de impact van verpakkingen op het milieu. 

Supporter van Schoon, met als doel zwerfafval voorkomen, is een initiatief van Verpact. Ook Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV), dat organisaties helpt bij het maken van onderbouwde en realistische verpakkingskeuzes en Statiegeld Nederland zijn onderdeel van Verpact. Lees hier meer over de Nederlandse recyclingresultaten voor verpakkingen, inclusief hergebruik. 

 

Afval Goed Geregeld is een initiatief van

Verpact zorgt er in Nederland voor dat verpakkingen - na gebruik - op een slimme en efficiënte manier worden ingezameld en gerecycled, ook via het statiegeldsysteem. Ook helpen we producenten en consumenten om circulaire keuzes te maken en stimuleren we initiatieven voor hergebruik van verpakkingen. Hiermee geven wij uitvoering aan de wettelijk geregelde producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen.

Verpact