Voor scholen

Omdat een gescheiden inzamelingsysteem vaak kosten met zich meebrengt, wordt op veel scholen verpakkingsafval niet gescheiden. Daar komt nu verandering in. Van 1 mei tot en met 31 mei 2023 is het weer voor scholen in Nederland mogelijk om zich aan te melden voor het kosteloze inzamelsysteem van plastic verpakkingen, drankkartons en glazen verpakkingsafval.

Pakjes schoolmelk

Leerlingen (en leerkrachten) kunnen hun plastic verpakkingen en drankenkartons scheiden. Het gaat bijvoorbeeld om pakjes schoolmelk en plastic verpakkingen van etenswaren die de kinderen meekrijgen van thuis. Het Afvalfonds zorgt ervoor dat het gescheiden afval bij de scholen wordt opgehaald en gerecycled. De kosten voor transport en alle stappen daarna, zoals de sortering en recycling, neemt het Afvalfonds voor haar rekening. Scholen kunnen ook gebruik maken van een educatief programma dat kinderen bewust maakt van (zwerf)afval en het belang van recycling.

www.aandeslagmetafval.nl

Scholen die kinderen bewust willen maken van (zwerf)afval en recycling kunnen op deze site gratis materiaal en volop inspiratie voor lessen in de klas en bso-activiteiten vinden. Gebruik de gratis interactieve lessen, doe-opdrachten, filmpjes en praktische werkbladen voor een korte les.

school.jpg

Afval Goed Geregeld is een initiatief van

Het Afvalfonds is namens de bedrijven die de verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van die verpakkingen. De bedrijven financieren dit systeem door een bijdrage per verpakking af te dragen aan het Afvalfonds. 

Afvalfonds verpakkingen

Nedvang registreert, stimuleert en organiseert de inzameling en recycling van al het verpakkingsafval in Nederland. Nedvang zorgt voor de effectieve en efficiënte uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen en draagt daarmee bij aan de circulaire economie. Daarbij letten we op kwaliteit, kwantiteit en rendement.

Nedvang