Voor scholen

Omdat een gescheiden inzamelingsysteem vaak kosten met zich meebrengt, wordt op veel scholen verpakkingsafval niet gescheiden. Daar is nu verandering in gekomen. Via het loket van Afval Goed Geregeld kunnen scholen in Nederland zich aanmelden voor het kosteloze inzamelsysteem van plastic verpakkingen, drankkartons en glazen verpakkingsafval. Het inschrijfloket is altijd geopend. U kunt zich dus op elk moment inschrijven. Afval Goed Geregeld hanteert geen limiet aan de hoeveelheid organisaties/scholen die willen deelnemen aan dit initiatief.

Gescheiden inzameling op school

Leerlingen (en leerkrachten) kunnen hun plastic verpakkingen en drankenkartons scheiden. Het gaat bijvoorbeeld om pakjes schoolmelk en plastic verpakkingen van etenswaren die de kinderen meekrijgen van thuis. Het Afvalfonds zorgt ervoor dat het gescheiden afval bij de scholen wordt opgehaald en gerecycled. De kosten voor transport en alle stappen daarna, zoals de sortering en recycling, neemt het Afvalfonds voor haar rekening. Scholen kunnen ook gebruik maken van een educatief programma dat kinderen bewust maakt van (zwerf)afval en het belang van recycling.

www.aandeslagmetafval.nl

Scholen die kinderen bewust willen maken van (zwerf)afval en recycling kunnen op deze site gratis materiaal en volop inspiratie voor lessen in de klas en bso-activiteiten vinden. Gebruik de gratis interactieve lessen, doe-opdrachten, filmpjes en praktische werkbladen voor een korte les.

school.jpg

Geldt het inschrijfformulier voor mijn school? 

Alle Nederlandse organisaties met verpakkingsafval dat lijkt op huishoudelijk verpakkingsafval (bestaande uit consumentenverpakkingen), komen in aanmerking voor deelname aan het kosteloze inzamelsysteem van gescheiden verpakkingsafval. Het maakt niet uit of u deze stroom op dit moment al scheidt of niet. 

Het gaat hierbij dus om consumentenverpakkingen uit bijvoorbeeld uw (school)kantine van bijvoorbeeld werknemers of leerlingen. De minimale aangeboden hoeveelheid per lediging is 240 liter* en moet van goede kwaliteit zijn. Dat wil zeggen dat er plastic verpakkingen en drankenkartons in zitten die schud-, schraap-, of schenkleeg zijn en geen ander afval. Bekijk hier de richtlijnen. 

* Dit is ongeveer gelijk aan 4 inzamelzakken of een minicontainer, ook bekend als ‘kliko’

De volgende vijf vragen vatten het bovenstaande samen: 

  • Zitten in uw afval consumentenverpakkingen (verpakkingen vergelijkbaar met huishoudelijk afval) en is het volume van deze verpakkingen minimaal 240L per lediging voor PD en/of 240L per lediging voor glas?
  • Bestaat dit afval uit plastic verpakkingen & drankenkartons (PD) en/of glazen verpakkingen?
  • Is dit afval afkomstig van uw medewerkers, bezoekers of leerlingen?
  • Bent u in staat dit afval goed te scheiden (o.a. voldoende ruimte voor bakken en zorg voor goede kwaliteit van scheiden)?
  • Kunt u voor de minimale looptijd van 12 maanden deelnemen aan dit kosteloze inzamelsysteem?

Indien u alle vragen met ja beantwoord, kunt u zich inschrijven via het formulier.  

Let op:  Deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Er worden kosten en inspanningen gemaakt om de kosteloze inzameling voor u te organiseren. Wij verwachten van alle deelnemers aan de kosteloze inzameling via Afval Goed Geregeld dat zij zich houden aan de voorwaarden. Zie hiervoor onze Algemene voorwaardenhttps://www.afvalgoedgeregeld.nl/algemene-voorwaarden en ook de belangrijkste voorwaarden bij Hoe werkt het?

Afval Goed Geregeld is een initiatief van

Het Afvalfonds is namens de bedrijven die de verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van die verpakkingen. De bedrijven financieren dit systeem door een bijdrage per verpakking af te dragen aan het Afvalfonds. 

Afvalfonds verpakkingen

Nedvang registreert, stimuleert en organiseert de inzameling en recycling van al het verpakkingsafval in Nederland. Nedvang zorgt voor de effectieve en efficiënte uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen en draagt daarmee bij aan de circulaire economie. Daarbij letten we op kwaliteit, kwantiteit en rendement.

Nedvang