Voor scholen

Omdat een gescheiden inzamelingsysteem vaak kosten met zich meebrengt, wordt op veel (basis)scholen verpakkingsafval niet gescheiden. Daar komt nu verandering in. Van 30 maart tot 18 mei is het voor alle 6.700 basisscholen in Nederland mogelijk om zich aan te melden om met ingang van 1 januari 2023 kosteloos gebruik te maken van het inzamelsysteem.

Pakjes schoolmelk

Leerlingen (en leerkrachten) kunnen hun plastic verpakkingen en drankenkartons scheiden. Het gaat bijvoorbeeld om pakjes schoolmelk en plastic verpakkingen van etenswaren die de kinderen meekrijgen van thuis. Het Afvalfonds zorgt ervoor dat het gescheiden afval bij de scholen wordt opgehaald en gerecycled. De kosten voor transport en alle stappen daarna, zoals de sortering en recycling, neemt het Afvalfonds voor haar rekening. Scholen kunnen ook gebruik maken van een educatief programma dat kinderen bewust maakt van (zwerf)afval en het belang van recycling.

Eerste school heeft zich feestelijk ingeschreven

De samenwerking met de Da Costa school uit Hilversum is een eerste stap in het scheiden van verpakkingsafval op basisscholen. Het is goed dat basisschoolleerlingen op jonge leeftijd meer leren over de waarde van afval, dat is ontzettend belangrijk voor de toekomst van onze circulaire economie. Door de leerlingen actief te betrekken bij het scheiden en recyclen van afval hopen wij hen een belangrijke les mee te geven voor de toekomst.

Juf Ellen, leerkracht groep 7/8, vertelde dat de school graag, samen met de leerlingen, werkt aan een duurzame wereld. ,,Ik ben dan ook enorm blij met deze nieuwe samenwerking met Stichting Afvalfonds Verpakkingen. Het enthousiasme van de leerlingen tijdens de quiz laat zien dat dit onderwerp ook bij hen leeft. Hopelijk hebben wij vandaag met de kick-off ook alle andere basisscholen in Nederland geïnspireerd om zich aan te melden en binnenkort aan de slag te gaan met het scheiden van verpakkingsafval.”

www.aandeslagmetafval.nl

Scholen die kinderen bewust willen maken van (zwerf)afval en recycling kunnen op deze site gratis materiaal en volop inspiratie voor lessen in de klas en bso-activiteiten vinden. Gebruik de gratis interactieve lessen, doe-opdrachten, filmpjes en praktische werkbladen voor een korte les.

school.jpg

Afval Goed Geregeld is een initiatief van

Het Afvalfonds is namens de bedrijven die de verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van die verpakkingen. De bedrijven financieren dit systeem door een bijdrage per verpakking af te dragen aan het Afvalfonds. 

Afvalfonds verpakkingen

Nedvang registreert, stimuleert en organiseert de inzameling en recycling van al het verpakkingsafval in Nederland. Nedvang zorgt voor de effectieve en efficiënte uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen en draagt daarmee bij aan de circulaire economie. Daarbij letten we op kwaliteit, kwantiteit en rendement.

Nedvang