Voor wie?

Dit inschrijfloket voor kosteloze gescheiden inzameling van plastic, drankenkartons en glas is bedoeld voor uiteenlopende organisaties. Op deze pagina wordt beschreven om welk afval het gaat en voor welke organisaties het loket geldt.

Wat is er veranderd sinds 1 januari 2023?

Het Afvalfonds is verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van verpakkingen in het afval van alle huishoudens in Nederland. Per 1 januari 2023 is hier ook het verpakkingsafval bijgekomen dat lijkt op huishoudelijk verpakkingsafval en vrijkomt in o.a. scholen, kantoren en winkels.

Het recyclebare verpakkingsafval van bedrijven bestaat uit:

plastic-verpakkingen-nl.jpg Plastic verpakkingen
drankenkartons-nl.jpg Drankenkartons
glazen-flesjes-nl.jpg Glazen flesjes
kartonnen-verpakkingen-1.jpg Kartonnen verpakkingen*
blikjes-nl.jpg Blikjes*

 

* De recycling van kartonnen verpakkingen en blikjes verloopt al goed. Kartonnen verpakkingen gaan mee met het gescheiden oud papier en worden goed gerecycled. Voor blikjes geldt vanaf 2023 een statiegeldsysteem waardoor ook deze stroom al goed gerecycled wordt.

De plastic verpakkingen, drankenkartons en glazen flesjes uit dit bedrijfsafval worden op dit moment nog onvoldoende gerecycled. Het Afvalfonds gaat voor deze drie verpakkingen van o.a. scholen, kantoren en winkels een inzamelsysteem organiseren waar het Afvalfonds de kosten voor draagt. Via het inschrijfloket op deze website kunt u aangeven dat u gebruik wilt maken van dit inzamelsysteem. Het Afvalfonds zorgt er dan voor dat deze gescheiden stromen bij u worden opgehaald en gerecycled.

Alle organisaties in Nederland die verpakkingsafval hebben dat lijkt op huishoudelijke afval, kunnen zich via dit loket aanmelden voor kosteloze gescheiden inzameling van dit afval. Heeft u onvoldoende ruimte voor bakken, is het lastig om te zorgen voor goede scheiding of is er een andere reden dat scheiden van verpakkingen lastig is? Dan heeft het geen zin om u in te schrijven via dit loket. Het Afvalfonds zorgt ervoor dat de plastic verpakkingen die toch nog in het restafval van bedrijven belanden zo goed mogelijk worden gescheiden via nascheidingsinstallaties en vervolgens gerecycled.

Geldt het inschrijfformulier voor mijn organisatie?

Alle Nederlandse organisaties met verpakkingsafval dat lijkt op huishoudelijk verpakkingsafval (bestaande uit consumentenverpakkingen), komen in aanmerking voor het inschrijfformulier voor kosteloze inzameling van gescheiden verpakkingsafval. Het maakt niet uit of u deze stroom op dit moment al scheidt of niet, zolang u bereid bent bij deelname dit te doen.

Het gaat dus niet om grote hoeveelheden verpakkingsmateriaal dat vrijkomt binnen uw productieproces, waarvoor u al voorzieningen heeft getroffen met uw inzamelaar. Maar wel om consumentenverpakkingen in bijvoorbeeld uw (sport)kantine, bedrijfsrestaurant of kantoor, van bijvoorbeeld gasten, werknemers of leden.

De minimale aangeboden hoeveelheid per lediging is 240 liter* en moet van goede kwaliteit zijn. Dat wil zeggen dat er plastic verpakkingen en drankenkartons in zitten die schud-, schraap-, of schenkleeg zijn en geen ander afval. Bekijk hier de richtlijnen.

* Dit is ongeveer gelijk aan 4 inzamelzakken of een minicontainer, ook bekend als ‘kliko’.

De volgende vier vragen vatten het bovenstaande samen:

 • Zitten in uw afval consumentenverpakkingen (verpakkingen vergelijkbaar met huishoudelijk afval)?
 • Bestaat dit afval uit plastic & drankenkartons (PD) en/of glas?
 • Bent u in staat dit afval goed te scheiden (o.a. voldoende ruimte voor bakken en zorg voor goede kwaliteit van scheiden)?
 • Is het volume van deze verpakkingen hoger dan 240L per lediging voor PD en/of 240L per lediging voor glas?

Indien u alle vier de vragen met ja beantwoord, kunt u zich inschrijven via het formulier.

Sectoren

Bekijk hieronder de lijst met sectoren voor wie dit inschrijfformulier van toepassing is:

 • Onderwijsinstellingen
  • Basisonderwijs
  • Speciaal onderwijs
  • Kinderopvang/BSO
  • Voorgezet onderwijs (vmbo/havo/vwo)
  • Hoger onderwijs (MBO/HBO/Universiteit)
 • Kantoren
 • Cultuur, sport en recreatie
  • Theater, schouwburgen, evenementenhallen
  • Culturele uitleencentra, openbare archieven, musea
  • Loterijen en kansspelen
  • Sportaccommodaties en -verenigingen
  • Pret- en themaparken
 • Zorginstellingen
 • Horeca
 • Winkel en handel
 • Vervoerders

 

* De bovenstaande lijst is niet uitputtend maar dekt het grootste deel van de toepasselijke sectoren. Twijfelt u of uw organisatie in aanmerking komt? Vul het contactformulier in.

Afval Goed Geregeld in de praktijk

Afval Goed Geregeld bij Pathé bioscopen

Afval Goed Geregeld bij Strawberries

Afval Goed Geregeld is een initiatief van

Het Afvalfonds is namens de bedrijven die de verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van die verpakkingen. De bedrijven financieren dit systeem door een bijdrage per verpakking af te dragen aan het Afvalfonds. 

Afvalfonds verpakkingen

Nedvang registreert, stimuleert en organiseert de inzameling en recycling van al het verpakkingsafval in Nederland. Nedvang zorgt voor de effectieve en efficiënte uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen en draagt daarmee bij aan de circulaire economie. Daarbij letten we op kwaliteit, kwantiteit en rendement.

Nedvang