Hoe werkt het?

Vanaf 1 mei 2023 kunnen organisaties zich weer via het inschrijfformulier aanmelden voor kosteloze inzameling van gescheiden plastic verpakkingen en drankenkartons (PD) en/of glas. In principe kan elke organisatie zich hiervoor inschrijven, er zijn wel een aantal voorwaarden:

  • Alleen gescheiden afvalstromen die van goede kwaliteit zijn worden opgehaald. Er mag dus niets inzitten wat bij het restafval of bij andere afvalstromen thuishoort omdat het materiaal anders niet gerecycled kan worden. Dat wil zeggen dat er plastic verpakkingen en drankenkartons in zitten die schud-, schraap- of schenkleeg zijn en geen ander afval.
  • Twijfelt u? Dan kunt u onze afvalscheidingswijzer raadplegen.
  • De minimale aangeboden hoeveelheid per lediging is 240 liter. Dit is ongeveer gelijk aan 4 inzamelzakken of een minicontainer, ook bekend als ‘kliko’.
  • Bent u in staat dit afval goed te scheiden (o.a. voldoende ruimte voor bakken en zorg voor goede kwaliteit van scheiden)?

Van inschrijving naar inzameling

Als u besluit zich in te schrijven, vragen we u om een aantal gegevens zoals bedrijfsgegevens, ophaallocaties en informatie over de huidige afvalstromen. Wij gebruiken de gegevens van alle inschrijvingen om contracten af te sluiten met inzamelbedrijven die de inzameling zullen verzorgen. De inzameling en recycling wordt betaald door Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

Organisaties met meerdere ophaallocaties kunnen per inschrijving meerdere locaties opgeven. Heeft u meer dan 20 locaties die u wilt aanmelden? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Het proces ziet er verder als volgt uit:

1) Inschrijven bij loket
Van 1 mei tot en met 31 mei 2023 kunt u zich via het inschrijfloket aanmelden voor kosteloze inzameling van gescheiden verpakkingsafval.

2) Checken van gegevens
Er wordt nagegaan of uw inschrijving voldoet aan de voorwaarden.

3) Terugkoppeling
Binnen 3 maanden na sluiting loket ontvangt u bericht of u kunt deelnemen. Bij deelname verneemt u ook welke afvalinzamelaar de inzameling zal uitvoeren.

4) Afval scheiden
Binnen 3 maanden neemt de afvalinzamelaar contact met u op om afspraken te maken over de start van de kosteloze inzameling.

Voordat u begint met inschrijven

Belangrijk om te weten is dat er zowel contactgegevens (o.a. postadres en KvK-nummer) nodig zijn, maar ook de gegevens over de ophaallocatie. Zorg dat u deze gegevens paraat hebt.

Verder kan het aanmelden voor kosteloze gescheiden inzameling van PD en/of glas gevolgen hebben voor uw huidige afvalcontract, bijvoorbeeld omdat u minder restafval gaat aanbieden. Zorg dat u op de hoogte bent van de inhoud van uw huidige contracten en de eventuele gevolgen van aanmelden voor kosteloze gescheiden inzameling.

Afval Goed Geregeld is een initiatief van

Het Afvalfonds is namens de bedrijven die de verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van die verpakkingen. De bedrijven financieren dit systeem door een bijdrage per verpakking af te dragen aan het Afvalfonds. 

Afvalfonds verpakkingen

Nedvang registreert, stimuleert en organiseert de inzameling en recycling van al het verpakkingsafval in Nederland. Nedvang zorgt voor de effectieve en efficiënte uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen en draagt daarmee bij aan de circulaire economie. Daarbij letten we op kwaliteit, kwantiteit en rendement.

Nedvang