Hoe werkt het?

Vanaf 30 maart kunnen organisaties zich via het inschrijfformulier aanmelden voor kosteloze inzameling van gescheiden plastic verpakkingen en drankenkartons (PD) en/of glas. In principe kan elke organisatie zich hiervoor inschrijven, er zijn wel een aantal voorwaarden:

  • Alleen gescheiden afvalstromen die van goede kwaliteit zijn worden opgehaald. Er mag dus niets inzitten wat bij het restafval of bij andere afvalstromen thuishoort omdat het materiaal anders niet gerecycled kan worden. Dat wil zeggen dat er plastic verpakkingen en drankenkartons in zitten die schud-, schraap- of schenkleeg zijn en geen ander afval.
  • Twijfelt u? Dan kunt u de afvalscheidingswijzer raadplegen.
  • De minimale aangeboden hoeveelheid per week is 240 liter. Dit is ongeveer gelijk aan 4 inzamelzakken of een minicontainer, ook bekend als ‘kliko’.

Van inschrijving naar inzameling

Als u besluit zich in te schrijven, vragen we u om een aantal gegevens zoals bedrijfsgegevens, ophaallocaties en informatie over de huidige afvalstromen. Wij gebruiken de gegevens van alle inschrijvingen om contracten af te sluiten met inzamelbedrijven die de inzameling zullen verzorgen. De inzameling en recycling wordt betaald door Stichting Afvalfonds Verpakkingen.

Organisaties met meerdere ophaallocaties kunnen per inschrijving meerdere locaties opgeven. Heeft u meer dan 20 locaties die u wilt aanmelden? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Het proces ziet er verder als volgt uit:

1) Inschrijven bij loket
Van 30 maart tot 18 mei 2022 kunt u zich via het inschrijfloket aanmelden voor kosteloze inzameling van gescheiden verpakkingsafval.

2) Checken van gegevens
Van 18 mei tot oktober 2022 wordt nagegaan of uw inschrijving voldoet aan de voorwaarden.

3) Terugkoppeling
Begin oktober 2022 ontvangt u bericht of u kunt deelnemen.

4) Afval scheiden
Vanaf 1 januari 2023 halen we uw gescheiden PD en glas kosteloos op.

Voordat u begint met inschrijven

Belangrijk om te weten is dat er zowel contactgegevens (o.a. postadres en KvK-nummer) nodig zijn, maar ook de gegevens over de ophaallocatie. Zorg dat u deze gegevens paraat hebt.

Verder kan het aanmelden voor kosteloze gescheiden inzameling van PD en/of glas gevolgen hebben voor uw huidige afvalcontract, bijvoorbeeld omdat u minder restafval gaat aanbieden. Zorg dat u op de hoogte bent van de inhoud van uw huidige contracten en de eventuele gevolgen van aanmelden voor kosteloze gescheiden inzameling.

Afval Goed Geregeld is een initiatief van

Het Afvalfonds is namens de bedrijven die de verpakte producten op de markt brengen verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van die verpakkingen. De bedrijven financieren dit systeem door een bijdrage per verpakking af te dragen aan het Afvalfonds. 

Afvalfonds verpakkingen

Nedvang registreert, stimuleert en organiseert de inzameling en recycling van al het verpakkingsafval in Nederland. Nedvang zorgt voor de effectieve en efficiënte uitvoering van de producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen en draagt daarmee bij aan de circulaire economie. Daarbij letten we op kwaliteit, kwantiteit en rendement.

Nedvang