Hoe werkt het?

Als u gebruik wilt maken van de kosteloze inzameling van gescheiden plastic verpakkingen en drankenkartons (PD) en/of glas, kunt u uw organisatie aanmelden via het inschrijfformulier. 

In principe kan elke organisatie zich hiervoor inschrijven. Let op: deelname is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Er worden kosten en inspanningen gemaakt om de kosteloze inzameling voor u te organiseren. Wij verwachten van alle deelnemers aan Afval Goed Geregeld dat zij zich houden aan de voorwaarden:  

  • Als u inschrijft doet u voor minimaal 12 maanden mee. Als u geen gebruik meer wil maken van de kosteloze inzameling laat u dit ruim voor het einde van de looptijd weten. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.  
  • Afval Goed Geregeld wijst een afvalinzamelaar aan u toe. Het is mogelijk dat dit een andere partij is dan uw huidige afvalinzamelaar voor uw andere afvalstromen.  
  • De afvalinzamelaar stelt in de meeste gevallen kosteloos inzamelmiddelen (containers) ter beschikking. U heeft voldoende ruimte hiervoor en u gaat hier op verantwoorde wijze mee om. Kosten voor schade of misbruik kunnen bij u in rekening worden gebracht.  
  • Uw gescheiden verpakkingsafval bevat geen vervuiling, zoals restafval. Vervuild verpakkingsafval kan niet gerecycled worden. De inzamelaar controleert op vervuiling en kan kosten bij u in rekening brengen als er te veel vervuiling aangetroffen wordt. Let op: metalen verpakkingen en blikjes zijn niet toegestaan. Zie ook de kwaliteitsspecificaties  voor het gescheiden PD- en glasafval.  
  • U biedt uw container vol en op de afgesproken dag en plek aan. De afvalinzamelaar komt speciaal naar uw bedrijf of organisatie om de afvalcontainer te ledigen. Als de afvalinzamelaar voor niets komt, kunnen er kosten bij u in rekening worden gebracht. 

Voordat u begint met inschrijven 

Kunt u aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen, dan kunt u zich inschrijven voor de kosteloze inzameling. Verder kan het aanmelden voor kosteloze gescheiden inzameling van PD en/of glas gevolgen hebben voor uw huidige afvalcontract, bijvoorbeeld omdat u minder restafval gaat aanbieden. Zorg dat u op de hoogte bent van de inhoud van uw huidige contracten en de eventuele gevolgen van aanmelden voor kosteloze gescheiden inzameling. 

Van inschrijving naar inzameling

Als u besluit zich in te schrijven, vragen we u om een aantal gegevens zoals, bedrijfsgegevens (o.a. postadres en KvK-nummer), de gegevens over de ophaallocatie(s), informatie over de huidige afvalstromen, zoals bijvoorbeeld de huidige inzamelaar van het restafval en, indien van toepassing het P(M)D- en/of glasafval. Zorg dus dat u deze gegevens paraat hebt en dat u het inschrijfformulier juist en volledig invult. 

Op basis van uw informatie brengen wij de aangemelde afvalstromen van de ophaallocatie(s) onder bij een afvalinzamelaar. Deze afvalinzamelaar zal vervolgens voorbereidingen treffen om de kosteloze inzameling in te regelen.  

Afval Goed Geregeld wijst een afvalinzamelaar aan u toe. Het is mogelijk dat dit een andere partij is dan uw huidige afvalinzamelaar voor uw andere afvalstromen.  

Organisaties met meerdere ophaallocaties kunnen per inschrijving meerdere locaties opgeven. Heeft u meer dan 50 locaties die u wilt aanmelden? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Het proces ziet er verder als volgt uit: 

1) Inschrijven bij loket
U meldt zich via het inschrijfloket aan voor de kosteloze inzameling van gescheiden verpakkingsafval.

2) Checken van gegevens
Er wordt nagegaan of uw inschrijving voldoet aan de voorwaarden.

3) Terugkoppeling
Na ontvangst van uw complete inschrijving, ontvangt u zo spoedig mogelijk bericht van Afval Goed Geregeld of u kunt deelnemen. Bij deelname verneemt u ook welke afvalinzamelaar de inzameling zal uitvoeren. 

4) Afval scheiden
Zodra de afvalinzamelaar uw gegevens van ons heeft ontvangen, neemt deze contact met u op om afspraken te maken over de start van de kosteloze inzameling. Vanaf het moment dat u zich heeft ingeschreven bij het loket, duurt het enkele maanden voordat de kosteloze inzameling start.  

 

Afval Goed Geregeld is een initiatief van

Verpact zorgt er in Nederland voor dat verpakkingen - na gebruik - op een slimme en efficiënte manier worden ingezameld en gerecycled, ook via het statiegeldsysteem. Ook helpen we producenten en consumenten om circulaire keuzes te maken en stimuleren we initiatieven voor hergebruik van verpakkingen. Hiermee geven wij uitvoering aan de wettelijk geregelde producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen.

Verpact